กลยุทธ์การแก้ไขจีโนมที่พัฒนาขึ้นในการรักษาโรคอัลไซเมอร์

เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมทั่วทั้งสมอง ซึ่งสามารถลดโรคอัลไซเมอร์ในรูปแบบเมาส์ AD ที่ดัดแปลงพันธุกรรมได้ เทคโนโลยีขั้นสูงนี้มีศักยภาพมหาศาลในการแปลเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่ที่ออกฤทธิ์ยาวนานสำหรับผู้ป่วย AD ในประเทศจีนเพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยมากกว่า 500,000 รายคาดว่าจะอาศัยอยู่กับโรคอัลไซเมอร์ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีมา แต่กำเนิดของ AD ที่มีความเกี่ยวข้องสูงกับประวัติครอบครัว แม้ว่า FAD จะมีสาเหตุทางพันธุกรรมที่ชัดเจนและสามารถวินิจฉัยได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพมหาศาลในการใช้เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม* เป็นกลยุทธ์ในการรักษาโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ที่สืบทอดมา เช่น FAD มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคก่อนที่อาการจะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาครั้งเดียวและสำหรับทั้งหมด เนื่องจากผลของมันสามารถคงอยู่ตลอดไป อย่างไรก็ตาม อุปสรรคหลายประการขัดขวางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดวิธีการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ และไม่รุกรานในการส่งสารแก้ไขจีโนมเข้าสู่สมอง นอกจากนี้ เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมที่มีอยู่ยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ทั่วทั้งสมอง