เป้าหมายของยีนของฮอร์โมนความเครียดในสมอง

ความเครียดเรื้อรังเป็นสาเหตุที่รู้จักกันดีสำหรับความผิดปกติทางสุขภาพจิตการทำความเข้าใจว่าฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ มีผลต่อสมองอย่างไรและหน้าที่ของฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์การค้นพบนี้อาจนำไปสู่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและรักษาความผิดปกติทางจิตยีนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นบริเวณของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครียด

การเรียนรู้และความจำจุดมุ่งหมายของการวิจัยคือการค้นหาว่ายีน MR และ GR มีปฏิสัมพันธ์กับจีโนมของฮิปโปแคมปัสทั้งหมดในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามปกติและหลังจากได้รับความเครียดเฉียบพลัน ทีมวิจัยยังต้องการค้นหาว่าปฏิสัมพันธ์ใดๆ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกและคุณสมบัติการทำงานของยีนเหล่านี้หรือไม่ การศึกษาได้รวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงในการหาลำดับเบส ชีวสารสนเทศ และการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อให้เข้าใจการทำงานของฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์มากขึ้นผ่าน MR และ GR เกี่ยวกับกิจกรรมของยีนในฮิบโปแคมปัส