โปรตีนที่ป้องกันการเติบโตของเนื้องอกในเต้านม

โปรตีนที่ป้องกันการเติบโตของเนื้องอกในเต้านมและสามารถเชื่อมโยงกับการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับมะเร็งเต้านมที่รักษายาก มะเร็งเต้านมส่งผลกระทบต่อผู้หญิงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงชีวิตของพวกเขาและเป็นภาระทางการแพทย์และสังคมที่สำคัญ มีตัวเลือกการรักษาน้อยลงสำหรับมะเร็งเต้านม

ซึ่งไม่มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน การรักษาที่ยากเป็นพิเศษคือสิ่งที่เรียกว่ามะเร็งเต้านม 3 ตัว ซึ่งไม่เพียงแค่ ER แต่ยังขาดตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและตัวรับ HER2 ด้วย การระบุกลไกระดับโมเลกุลใหม่ที่ควบคุมการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านม ER-negative เป็นสิ่งที่รับประกันได้ เนื่องจากกลไกเหล่านี้อาจเป็นตัวแทนของเป้าหมายการรักษาที่แปลกใหม่